Malarstwo, które swój początek ma w połowie XX wieku, czyli w czasach rozpoczęcia II wojny światowej nosi miano  malarstwa współczesnego. Nie ma jeszcze oficjalnego podziału na nurty, fazy czy ruchy. Takich podziałów dokonać będzie można dopiero za kilkadziesiąt, kilkaset lat.

W malarstwie współczesnym nie chodzi o zachwyt odbiorcy. Nowoczesne obrazy mają na celu zaintrygowanie drugiej osoby, zmuszenie do przemyśleń, do głębszego zastanowienia się nad tym jakie jest przesłanie dzieła. Sztuka współczesna ma rozwiązywać wewnętrzne problemy i pomóc uporządkować własną hierarchie wartości. Ma przedstawiać nadzieje, zło oraz dobro.

Patrząc na obrazy ręcznie malowanie możemy zauważyć, że przeważają te tworzone pastelami, akwarelami czy farbami olejnymi. Jednakże sztuka współczesna nie ogranicza się już do prac robionych w domu czy studio. Dziś sztuka sama wychodzi na ulice i przyjmuje formę na przykład taką jaką jest graffiti.

Graffiti dzieli się na te, które jest robione odręcznie za pomocą samych puszek sprayu, oraz na malowaniu które polega na tym, że farbą odbijamy wcześniej przygotowane szablony. Bardzo często jest stosowane jako rodzaj manifestacji politycznej.

Najpiękniejszą formą tej sztuki jest zdecydowanie graffiti przestrzenne. Polega ono na tym, że w miejscu publicznym, najczęściej na chodnikach malowane są obiekty mające przypominać rzeczywiste lub fikcyjne przedmioty.

Już w starożytności można znaleźć początki pisania po murach . Między innymi w Atenach napisy ośmieszające Macedończyków, w Rzymie krytykujące cezara. Równie często jak hasła polityczne pojawiały się również napisy wychwalające sportowców.

Początek dzisiejszego graffiti szacuje się na przełom lat 60 i 70 XX wieku. Na początku były to tzw. tagi wykonane flamastrem. Dopiero rozpowszechnienie farb w sprayu pozwoliło na rozwój tej dziedziny. Dzieła stały się większe, ciekawsze i bardziej kolorowe.

Ciężko jednoznacznie określić kiedy pojawiły się w Polsce. W czasach okupacji rosyjskiej i powstania listopadowego ulice Warszawy pokryły się wypisywanymi hasłami mającymi na celu zachęcić do walki. I oraz II Wojna Światowa też była pełna tego rodzaju napisów, mających zachęcić do walki lub ośmieszyć okupanta. Można zatem przypuszczać, że tego okresu sięgają korzenie tak bogatej dziś twórczości graffiti.